Sunday, 13 March 2011

Ölçeklendirme / scale = ölçekli küçültme büyültme

SCALE:

Ölçeklendirme / scale = ölçekli küçültme büyültme

Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.

-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir. ( Bu değerle seçilen nesnelerin boyutları çarpılır. Büyütülecekse 1 den büyük “2 gibi” , küçültülecekse 1 den küçük bir değer girilmelidir “1/2” gibi.)

No comments:

Post a Comment